Vedic Art

Vedic Art

 

 

Vi börjar varje dag med en skön meditation och varvar sedan undervisning med fri målning och enskild handledning. Du har en egen staffliplats eller en egen arbetsplats vid ett bord i ateljen.

Vi arbetar i små trygga grupper där också gemenskapen och den tillåtande atmosfären är viktig.

Att måla fritt inifrån sig själv är också att göra en spännande resa i sig själv..vad kommer upp? Vad säger bilderna? Hur kan jag använda mina bilder för att ta mig vidare i livet som jag önskar?

 

 

Du uttrycker dig fritt inifrån dig själv.

Vi följer den mångtusenåriga vediska kunskapen in i skapandets väg. Vedic Arts 17 principer visar oss vägen.

 

Enligt Vedic Art är vi alla födda med ett alldeles eget unikt kreativt uttryck, det gäller bara att hitta tillbaka till det. Med meditationer och unika övningar släpper prestationen och färger och former växer fram i glädjen att få skapa.

 

Vi jämför inte och visar inte upp.

 

Alla kan måla! Inga förkunskaper krävs. Du kan gå en helg eller flera.

 

Att måla är befriande och glädjerikt!

Välkommen till våra Vedic Art kurser 2018

Aktuellt

Vedic Art på Österlen hösten 2018

Kolla kalendern för kurstillfällen.

Maila eller ring för mer info.

Info@aninja.se

0733-810809

Välkommen!

Information

 

Du behöver ingen tidigare erfarenhet! Här målar nybörjare och erfarna sida vid sida. I Vedic Art målar vi utan krav och prestation. Enskild handledning understödjer din egen process.

© 2015 ANINJA Helena Stade info@aninja.se 0733-810809 facebook.com/AninjaVedicart